Offventure cc t/a Oranje Fin , Jameson Ave 4, Door De Kraal, Bellville, 7530 , South Africa
Oranje Fin Opdaterings en Opgraderings
Datum Veranderinge aangebring Opgradering
15 Aug 2018 'n Dienskontrak is by die program ingebou , vir ondersteuningshulp en instandhouding van die program.
Die dienskontrak sal ondersteuning en opdaterings verleen sonder ekstra fooie.
Daar word nou beplan om Oranje Fin uit te brei dat dit hoog kompeterend teenoor ander pakkette sal bly , en dat nuwe tegnologie ingebou gaan word om tred te hou met nuwe behoeftes van klante.
Oranje Fin sal nou net per dienskontrak verkoop word wat jaarliks hernu moet word.
Die voorkoms van die program is vernuwe met beter aanpasbaarheid vir Windows 10.
Bankstate kan ge-import word, wat dit nie nodig maak om elke transaksie oor in te lees nie.
Tydens bondel invoere, kan sekere velde soos datum, periode, verwysing, ens gekopieer word .
Nuwe velde is ingebring vir VAT no van klante, asook vir 'n Purchase Order no
Die Stelselnaam of jaartal word ook uitgedruk op verslae.
Die beskrywingsveld op die fakture is groter gemaak.
Alle bekende foute is reggestel op die program. 
Bestaande klante word ook uitgenooi om voorstelle vir verbeteringe op die program te maak.
FinUpg2018
1 Okt 2018 Banke ingebou vir staat imports : Standard Bank, Eerste Nas Bank, Nedbank.
Foute reggestel : Herdruk van fakture, Vorm grootte by grootboek en debiteure opstelling.
FinUpg2018a.exe